IX Latvijas Gastroenteroloģijas Kongress ar Starptautisku dalību / Kongresa programma

 

IX LATVIAN GASTROENTEROLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

IX LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESS AR STARPTAUTISKU DALĪBU


AGENDA / DIENAS KĀRTĪBA 


Invited foreign lecturers / Ielūgtie ārzemju lektori

Prof. Joost PH Drenth (The Netherlands / Holande)
Prof. Abraham (Rami) Eliakim (Israel / Izraēla)
Prof. Peter C. Konturek (Germany / Vācija)
Prof. Leonid B. Lazebnik (Russian Federation / Krievijas Federācija)
Prof. Jonas Valantinas (Lithuania / Lietuva)
Dr.med. Antonio Riva (United Kingdom / Lielbritānija)
Prof. Luigi Ricciardiello (Italy / Itālija)


08:15 – 09:00  Registration in the foyer on the 1st floor (near the cloak room) / Reģistrācija I stāva foajē (pie garderobēm)  


09:00 - 11:10 MAIN HALL / LIELĀ ZĀLE 

Chairs / Vada: Prof. Aigars Pētersons, Prof. Juris Pokrotnieks, Prof. Peter C. Konturek, Prof. Joost PH Drenth

09:00 – 09:10 Opening Ceremony / Kongresa atklāšana 

09:10 – 09:35 About clinical trials and trends in gastroenterology / Par klīniskajiem pētījumiem un virzieniem gastroenteroloģijā 
Prof. Juris Pokrotnieks

09:30 – 09:55 Parasitic diseases of the hepato-biliary tract, their relevance in Europe / Hepatobiliārā trakta parazitāras slimības un to izplatība Eiropā
Prof. Ludmila Vīksna

09:55 - 10:20 Targeting microbiota: clinical implementation of today / Mikrobiotas klīniskā izmantošana šodien 
Assoc. Prof. Aleksejs Derovs

10:20 – 10:45 State-of-the-Art lecture: Current trends in digestive oncology / State-of-the-Art lekcija: Pašreizējās tendences digestīvajā onkoloģijā
Prof. Luigi Ricciardiello

10:45 - 11:10 State-of-the-Art lecture in general surgery / State-of-the-Art lekcija vispārīgajā ķirurģijā
Assoc. prof. Artūrs Ozoliņš


11:10-11:30 COFFEE BREAK / KAFIJAS PAUZE

Exhibition, presentations, medical equipment, books on the 2nd and 3rd floor in the Foyer / II un III stāva foajē: Izstādes, prezentācijas, medicīniskā tehnika


11.30-13.25 MAIN HALL. PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE. PLENĀRSĒDE

Chairs / Vada: Prof. Jonas Valantinas, Prof. Luigi Ricciardiello, Prof. Ludmila Vīksna, Assoc. Prof. Aldis Puķītis
 

11.30 – 11:55 Current trends in autoimmune and cholestatic liver diseases / Esošās tendences autoimūno un holestātisko aknu slimību ārstēšanā    
Prof. Joost PH Drenth

11:55 – 12:15 Pancreatology insights / Ieskats pankreatoloģijā 
Assoc. Prof. Aldis Puķītis

12:15 – 12:35 Fecal microbiota transplantation as a powerful tool for modulating of gut
microbiota / Fēču mikrobiotas transplantācija kā spēcīgs līdzeklis zarnu mikrobiotas modulēšanai
Prof. Peter C. Konturek

12:35 – 12:55 Portal and pulmonary blood circulation cross-talks and other rare diseases / Portālās un pulmonālās asinsrites saistība un citas retās slimības
Assist. Prof. Andris Skride

12:55 – 13:10 Basic method of diagnosis of chronic obstruction and incontinence / Hronisku obstipāciju un inkontinences diagnostikas pamatmetode
Dr. Baiba Putniņa

13:10 – 13:30 Hiatal hernia: surgeon opinion / Hiatāla trūce ķirurga skatījumā

Dr. Olegs Kozlovskis

13:30 – 13:50 Standard and non-standard mistakes in gastrointestinal endoscopy: what should to be known for the physician referring the patient to endoscopy / Standarta un nestandarta kļūdas gastrointestinālajā endoskopijā: kas būtu jāzina ārstam, kas nosūta pacientu uz endoskopiju?
Dr. Jeļena Derova


13:50 – 14:50 LUNCH ON THE 3RD FLOOR IN THE CONGRESS CENTRE / PUSDIENAS KONGRESU NAMA 3. STĀVĀ
 
Exhibition, presentations, medical equipment, books on the 2nd and 3rd floor in the Foyer / II un III stāva foajē: Izstādes, prezentācijas, medicīniskā tehnika14.50-17.30 MAIN HALL. PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE. PLENĀRSĒDE

Chairs / Vada: Prof. Aivars Lejnieks, Assoc. Prof. Artūrs Ozoliņš, Prof. Anatolijs Danilāns, Prof. Leonid B. Lazebnik

14:50 – 15:10 Gastroenterology and nefrology cross-talks / Gastroenteroloģijas un nefroloģijas krustpunkti 
Assoc. Prof. Harijs Čerņevskis

15:15 – 15:35 Oesophageal stenting: Analysis of case reports / Barības vada stentēšana: klīnisko gadījumu analīze
Dr. Oļesja Basina

15:35 – 15:55 Alcohol-related liver disease: immune markers of disease severity / Alkohola aknu slimība: imūnoloģiskie marķieri slimības smaguma noteikšanai
Dr.med. Antonio Riva

15:55 – 16:15 HIV and gastroenterology / HIV un gastroenteroloģija 
          Prof. Indra Zeltiņa
16:15 – 16:30 Case report / Klīniskais gadījums
Dr. Jekaterina Rodina
16:30 - 16:45 Case report / Klīniskais gadījums
Dr. Eduards Krustiņš
16:45 – 17:05 What is Latvian parasite? / Kas ir Latvijas parazīts?

Prof. Angelika Krūmiņa / Dr. Sniedze Laivacuma

17:05 – 17:25 State-of-the-Art lecture in medicine by professor Anatolijs Danilāns / State-of-the-Art lekcija no kongresa Goda Prezidenta Profesora Anatolija Danilāna

Prof. Anatolijs Danilāns

17:25 - 17:45 Closing remarks / Kongresa noslēguma vārdi no Kongresa Organizācijas komitejas


09:30 - 10:30 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium “What secrets does the pancreas keep?”
Starptautiskais seminārs "Kādus noslēpumus glabā aizkuņģa dziedzeris?"

09:30 – 10:15 Diabetes mellitus and digestive disorders / Cukura diabēts un gremošanas traucējumi
Dr. med. Jurate Peceliuniene

10:15 – 10:30 Discussion / Diskusija


10:45 – 11:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium “Rational use of non-steroid antiinflammatory drugs in gastroenterology”

Starptautiskais seminārs "Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu racionālā lietošana gastroenteroloģijā”

Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Dr. Gunta Tīcmane, Prof. Leonid Lazebnik, Prof. Juris Pokrotnieks

10:45 – 11:05 GI drug lesions: international trends, “Moscow classification”, risk stratifications and decision-making / Zāļu izraisītie bojājumi gremošanas traktā: starptautiskās tendences, “Maskavas klasifikācija”, riska stratifikācija un lēmumu pieņemšana
Prof. Leonid B. Lazebnik

11:05 – 11:20 Non-steroid anti-inflammatory drugs from general practiotioner point of view / Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi ģimenes ārsta skatījumā
Dr. Gunta Tīcmane

11:20 – 11:35 Rational use of non-steroid antiinflammatory drugs in gastroenterology / Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu racionālā lietošana gastroenteroloģijā

Assoc. Prof. Aleksejs Derovs
11:35 – 11:45 Discussion / Diskusija


12:00 – 13:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

4th International Enteroscopy and Capsule Endoscopy workshop "East meets West"


13:45 – 14:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium "Going head to head with biologics in inflammatory bowel disease"

Starptautisks seminārs „Pirmo reizi – tiešie bioloģiskās terapijas salīdzinājumi iekaisīgo zarnu slimību ārstēšanā!”15:00 – 15:50 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

Satellite Symposium "How important is the intestinal microflora? "

Seminārs “Cik svarīga ir zarnu mikroflora? Ko jaunu esam atklājuši?”


15:00 - 15:45 Intestinal microflora and it's real impact on different diseases / Zarnu mikroflora un tās reālā ietekme uz dažādām saslimšanām

Prof. Mārcis Leja


16:05 – 16:55 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

Satellite Symposium “Vitamin D Big doses efficacy and safety. Local study data and conclusions”

Seminārs “D vitamīna Lielo devu efektivitāte un drošība. Latvijā veikta novērojuma dati un secinājumi”

Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Assoc. prof. Harijs Čerņevskis, Dr. Ingvars Rasa


16:00 – 16:05 What is vitamin D big doses? / Kas ir D vitamīna Lielās devas?

Assoc. prof. Aleksejs Derovs

16:05 – 16:25 Metabolism, efficacy and safety of the big doses of vitamin D / D vitamīna lielo devu metabolisms, efektivitāte un drošība
Assoc. prof. Harijs Čerņevskis

16:25 – 16:45 Latvian trial on vitamin D / Latvijā veikta D vitamīna nedēļas devu lietošanas novērojums
Dr. Ingvars Rasa / Dr. Maija Gureviča (Mukāne)

16:45 – 16:50 Q&A session / Q&A sesija
 

JAUNUMI
Tēžu iesniegšanas termiņš

Cien. koléģi! Sakarā ar augstu interesi, tēžu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 03. 11. 2019.

sīkāk
Par IX Latvijas Gastroenteroloģijas kongresu ar Starptautisku dalību

Kongresa Organizācijas Komiteja vēlas Jums atgādināt, ka agrīnā reģistrācija šī gada galvenajam pasākumam gastroenteroloģijas jomā - IX LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESAM AR STARPTAUTISKU DALĪBU (IX LGK) - pamazām tuvojas noslēgumam. ...

sīkāk
Atvērta IX Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija

Gastroenteroloģijas Atbalsta biedrībai un Gremošanas Slimību biedrībai ir gods Jums paziņot, ka ir atvērta IX Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija.   Visiem kolēģiem, kuri reģistrēsies IX LGK būs...

sīkāk
Portāla administrators Aleksejs Derovs
Copyright © 2003 - 2019 GEAB. All Rights Reserved.

Hosted by SHOSTING