Pēdējais aicinājums iesniegt tēzes VII Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresam!!!

// 19.10.2015
Ņemot vērā vairāku kolēģu lūgumu, tēžu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 05.11.2015. 


Atgādinām, ka visas tēzes vērtēs starptautiski atzīta ekspertu komiteja. Visas akceptētas tēzes tiks publicētas Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskā Rakstu Krājuma speciālā izdevumā. Turklāt labāko tēžu autoriem būs iespēja transformēt savas tēzes rakstā un publicēt recenzējamā žurnālā “Experimental & Clinical Gastroenterology”.

JAUNUMI
X Latvijas Gastroenteroloģijas kongress ar starptautisku dalību

Gastroenteroloģijas Atbalsta biedrībai un Gremošanas Slimību biedrībai ir gods Jums paziņot, ka ir atvērta X Jubilejas Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija.   Visiem kolēģiem, kuri reģistrēsies X LGK...

sīkāk
Tēžu iesniegšanas termiņš

Cien. koléģi! Sakarā ar augstu interesi, tēžu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 03. 11. 2019.

sīkāk
Par IX Latvijas Gastroenteroloģijas kongresu ar Starptautisku dalību

Kongresa Organizācijas Komiteja vēlas Jums atgādināt, ka agrīnā reģistrācija šī gada galvenajam pasākumam gastroenteroloģijas jomā - IX LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESAM AR STARPTAUTISKU DALĪBU (IX LGK) - pamazām tuvojas noslēgumam. ...

sīkāk
Portāla administrators
Copyright © 2003 - 2021 GEAB. All Rights Reserved.

Hosted by SHOSTING