IX Латвийский Гастроэнтерологический Конгресс с Международным участием / Программа конгресса

 


IX LATVIAN GASTROENTEROLOGY CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

IX LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESS AR STARPTAUTISKU DALĪBU


AGENDA / DIENAS KĀRTĪBA 


Invited foreign lecturers / Ielūgtie ārzemju lektori

Prof. Joost PH Drenth (The Netherlands / Holande)
Prof. Abraham (Rami) Eliakim (Israel / Izraēla)
Prof. Peter C. Konturek (Germany / Vācija)
Prof. Leonid B. Lazebnik (Russian Federation / Krievijas Federācija)
Prof. Jonas Valantinas (Lithuania / Lietuva)
Dr.med. Antonio Riva (United Kingdom / Lielbritānija)
Prof. Luigi Ricciardiello (Italy / Itālija)


08:15 – 09:00  Registration in the foyer on the 1st floor (near the cloak room) / Reģistrācija I stāva foajē (pie garderobēm)  


09:00 - 11:10 MAIN HALL / LIELĀ ZĀLE 

Chairs / Vada: Prof. Aigars Pētersons, Prof. Juris Pokrotnieks, Prof. Peter C. Konturek, Prof. Joost PH Drenth

09:00 – 09:10 Opening Ceremony / Kongresa atklāšana 

09:10 – 09:35 About clinical trials and trends in gastroenterology / Par klīniskajiem pētījumiem un virzieniem gastroenteroloģijā 
Prof. Juris Pokrotnieks

09:30 – 09:55 Parasitic diseases of the hepato-biliary tract, their relevance in Europe / Hepatobiliārā trakta parazitāras slimības un to izplatība Eiropā
Prof. Ludmila Vīksna

09:55 - 10:20 Targeting microbiota: clinical implementation of today / Mikrobiotas klīniskā izmantošana šodien 
Assoc. Prof. Aleksejs Derovs

10:20 – 10:45 State-of-the-Art lecture: Current trends in digestive oncology / State-of-the-Art lekcija: Pašreizējās tendences digestīvajā onkoloģijā
Prof. Luigi Ricciardiello

10:45 - 11:10 State-of-the-Art lecture in general surgery / State-of-the-Art lekcija vispārīgajā ķirurģijā
Assoc. prof. Artūrs Ozoliņš


11:10-11:30 COFFEE BREAK / KAFIJAS PAUZE

Exhibition, presentations, medical equipment, books on the 2nd and 3rd floor in the Foyer / II un III stāva foajē: Izstādes, prezentācijas, medicīniskā tehnika


11.30-13.25 MAIN HALL. PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE. PLENĀRSĒDE

Chairs / Vada: Prof. Jonas Valantinas, Prof. Luigi Ricciardiello, Prof. Ludmila Vīksna, Assoc. Prof. Aldis Puķītis
 

11.30 – 11:55 Current trends in autoimmune and cholestatic liver diseases / Esošās tendences autoimūno un holestātisko aknu slimību ārstēšanā    
Prof. Joost PH Drenth

11:55 – 12:15 Pancreatology insights / Ieskats pankreatoloģijā 
Assoc. Prof. Aldis Puķītis

12:15 – 12:35 Fecal microbiota transplantation as a powerful tool for modulating of gut
microbiota / Fēču mikrobiotas transplantācija kā spēcīgs līdzeklis zarnu mikrobiotas modulēšanai
Prof. Peter C. Konturek

12:35 – 12:55 Portal and pulmonary blood circulation cross-talks and other rare diseases / Portālās un pulmonālās asinsrites saistība un citas retās slimības
Assist. Prof. Andris Skride

12:55 – 13:10 Basic method of diagnosis of chronic obstruction and incontinence / Hronisku obstipāciju un inkontinences diagnostikas pamatmetode
Dr. Baiba Putniņa
13:10 – 13:30 Will be announced later / Tiks paziņots vēlāk
Vieslektors / Invited lecturer

13:30 – 13:50 Standard and non-standard mistakes in gastrointestinal endoscopy: what should to be known for the physician referring the patient to endoscopy / Standarta un nestandarta kļūdas gastrointestinālajā endoskopijā: kas būtu jāzina ārstam, kas nosūta pacientu uz endoskopiju?
Dr. Jeļena Derova


13:50 – 14:50 LUNCH ON THE 3RD FLOOR IN THE CONGRESS CENTRE / PUSDIENAS KONGRESU NAMA 3. STĀVĀ
 
Exhibition, presentations, medical equipment, books on the 2nd and 3rd floor in the Foyer / II un III stāva foajē: Izstādes, prezentācijas, medicīniskā tehnika14.50-17.30 MAIN HALL. PLENARY SESSION / LIELĀ ZĀLE. PLENĀRSĒDE

Chairs / Vada: Prof. Aivars Lejnieks, Asoc. Prof. Artūrs Ozoliņš, Prof. Anatolijs Danilāns, Prof. Leonid B. Lazebnik

14:50 – 15:10 Gastroenterology and nefrology cross-talks / Gastroenteroloģijas un nefroloģijas krustpunkti 
Assoc. Prof. Harijs Čerņevskis

15:15 – 15:35 Oesophageal stenting: Analysis of case reports / Barības vada stentēšana: klīnisko gadījumu analīze
Dr. Oļesja Basina

15:35 – 15:55 Alcohol-related liver disease: immune markers of disease severity / Alkohola aknu slimība: imūnoloģiskie marķieri slimības smaguma noteikšanai
Dr.med. Antonio Riva

15:55 – 16:15 HIV and gastroenterology / HIV un gastroenteroloģija 
          Prof. Indra Zeltiņa
16:15 – 16:30 Case report / Klīniskais gadījums
Dr. Jekaterina Pavlova
16:30 - 16:45 Case report / Klīniskais gadījums
Dr. Eduards Krustiņš
16:45 – 17:05 What is Latvian parasite? / Kas ir Latvijas parazīts?

Prof. Angelika Krūmiņa / Dr. Sniedze Laivacuma

17:05 – 17:25 State-of-the-Art lecture in medicine by professor Anatolijs Danilāns / State-of-the-Art lekcija no kongresa Goda Prezidenta Profesora Anatolija Danilāna

Prof. Anatolijs Danilāns

17:25 - 17:45 Closing remarks / Kongresa noslēguma vārdi no Kongresa Organizācijas komitejas


09:30 - 10:30 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium “What secrets does the pancreas keep?”
Starptautiskais seminārs "Kādus noslēpumus glabā aizkuņģa dziedzeris?"

09:30 – 10:15 Diabetes mellitus and digestive disorders / Cukura diabēts un gremošanas traucējumi
Dr. med. Jurate Peceliuniene

10:15 – 10:30 Discussion / Diskusija


10:45 – 11:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium “Rational use of non-steroid antiinflammatory drugs in gastroenterology”

Starptautiskais seminārs "Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu racionālā lietošana gastroenteroloģijā”

Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Dr. Līga Kozlovska, Prof. Leonid Lazebnik, Prof. Juris Pokrotnieks

10:45 – 11:05 GI drug lesions: international trends, “Moscow classification”, risk stratifications and decision-making / Zāļu izraisītie bojājumi gremošanas traktā: starptautiskās tendences, “Maskavas klasifikācija”, riska stratifikācija un lēmumu pieņemšana
Prof. Leonid B. Lazebnik

11:05 – 11:20 Non-steroid anti-inflammatory drugs from general practiotioner point of view / Nesteroidālie pretiekaisuma līdzekļi ģimenes ārsta skatījumā
Dr. Līga Kozlovska

11:20 – 11:35 Rational use of non-steroid antiinflammatory drugs in gastroenterology / Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu racionālā lietošana gastroenteroloģijā

Assoc. Prof. Aleksejs Derovs
11:35 – 11:45 Discussion / Diskusija


12:00 – 13:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

4th International Enteroscopy and Capsule Endoscopy workshop "East meets West"


13:45 – 14:45 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

International Satellite Symposium "Going head to head with biologics in inflammatory bowel disease"

Starptautisks seminārs „Pirmo reizi – tiešie bioloģiskās terapijas salīdzinājumi iekaisīgo zarnu slimību ārstēšanā!”15:00 – 15:50 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

Satellite Symposium "How important is the intestinal microflora? "

Seminārs “Cik svarīga ir zarnu mikroflora? Ko jaunu esam atklājuši?”


15:00 - 15:45 Intestinal microflora and it's real impact on different diseases / Zarnu mikroflora un tās reālā ietekme uz dažādām saslimšanām

Prof. Mārcis Leja

16:05 – 16:55 SMALL HALL. MAZĀ ZĀLE

Satellite Symposium “Vitamin D Big doses efficacy and safety. Local study data and conclusions”

Seminārs “D vitamīna Lielo devu efektivitāte un drošība. Latvijā veikta novērojuma dati un secinājumi”

Chairs / Vada: Assoc. prof. Aleksejs Derovs, Assoc. prof. Harijs Čerņevskis, Dr. Ingvars Rasa


16:00 – 16:05 What is vitamin D big doses? / Kas ir D vitamīna Lielās devas?

Assoc. prof. Aleksejs Derovs

16:05 – 16:25 Metabolism, efficacy and safety of the big doses of vitamin D / D vitamīna lielo devu metabolisms, efektivitāte un drošība
Assoc. prof. Harijs Čerņevskis

16:25 – 16:45 Latvian trial on vitamin D / Latvijā veikta D vitamīna nedēļas devu lietošanas novērojums
Dr. Ingvars Rasa / Dr. Maija Gureviča (Mukāne)

16:45 – 16:50 Q&A session / Q&A sesija
 

НОВОСТИ
Par IX Latvijas Gastroenteroloģijas kongresu ar Starptautisku dalību

Kongresa Organizācijas Komiteja vēlas Jums atgādināt, ka agrīnā reģistrācija šī gada galvenajam pasākumam gastroenteroloģijas jomā - IX LATVIJAS GASTROENTEROLOĢIJAS KONGRESAM AR STARPTAUTISKU DALĪBU (IX LGK) - pamazām tuvojas noslēgumam. Agrīnās reģistrācijas...

далее
Atvērta IX Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija

Gastroenteroloģijas Atbalsta biedrībai un Gremošanas Slimību biedrībai ir gods Jums paziņot, ka ir atvērta IX Latvijas Gastroenteroloģijas Kongresa ar Starptautisku dalību ON-LINE reģistrācija.   Visiem kolēģiem, kuri reģistrēsies IX LGK būs...

далее
Продление сроков ранней регистрации 8-ого Латвийского Гастроэнтерологического конгресса

По многочисленным просьбам коллег, срок ранней регистрации на 8-ой Латвийский Гастроэнтерологический конгресс продлен до 20-ого октября. Напоминаем, что во время ранней регистрации, цена для врачей составляет только 35 EUR. МЫ...

далее
Администратор портала Алексей Деров
Copyright © 2003 - 2019 GEAB. All Rights Reserved.

Hosted by SHOSTING